Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty
« zpět na program

Praha / Akademické konferenční centrum, Husova 4a

Představy a reflexe polského mesianismu, v němž Polsko figuruje jako „Kristus národů“, se zdají dobře a mnohostranně analyzovaným tématem (nejen) polské historiografie, politologie či filosofie. Přestože vlastně neexistuje obecně přijímaná definice polského mesianismu, přetrvává přesvědčení, že jde o záležitost výsostně specifickou, kterou nelze adekvátně srovnávat s obdobnou sebereflexí dalších historických národů křesťanského Západu, případně Východu. Jenže představa elit konkrétních politických národů o „vyvolenosti“ národa a jeho specifické úloze v dějinách spásy prostupuje celými dějinami západního civilizačního okruhu, a to od středověku až do (raného) novověku, s přesahy do 18. až 21. století. Najdeme ji i v českém polticikém myšlení.

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Centrum Myśli Jana Pawła II Varšava a Polský institut v Praze srdečně zvou na česko-polskou konferenci Vyvolené národy? Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy. Mezi polskými hosty konference bude třeba filozof a sociolog Paweł Rojek z Krakova , který pohovoří o tradicích polského mesianismu/excepcionalismu, a také historik Paweł Libera z Varšavy, jehož vystoupení se bude týkat polského prométheismu; příspěvek s názvem Polsko a jeho "morální kapitál" přednese sociolog Michał Łuczewski z Varšavy.

Konference bude simultánně tlumočena.

Kontakt pro zájemce: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (europaeanus@gmail.com)

Více informací a program zde.


« zpět na program