Jaké cesty vedly Polsko a Československo k roku 1918 a jaké do současnosti? Vydavatelský cyklus Samostatnost 1918 reflektuje století našich moderních států a jejich společné i rozdílné dějiny. Rok 1918 byl výzvou: k němu směřovaly desítky let snahy polských i českých vlastenců, podoba meziválečných států pak ovlivnila osudy Polska a Československa ve 20. století.

V roce 2018 si připomínáme důležité výročí a při této příležitosti by Polský institut v Praze chtěl otevřít diskusi o významu tohoto data pro oba státy, společné historii a o tom, co oba národy v meziválečném období spojovalo i rozdělovalo, ať už v politické, kulturní nebo společenské rovině. Bude to také příležitost diskutovat o historických a kulturních fenoménech, které podmiňovaly vznik polské a české národní identity. Vydavatelský cyklus  Samostatnost 1918 by měl přiblížit méně známé události a osobnosti polských dějin a prohloubit znalost vzájemných česko(slovensko)-polských vztahů.

 V rámci projektu již letos vyšlo:

kol. autorů: Dějiny Polska (Nakladatelství Lidové noviny 2017)
Polská historie od počátků k dnešku v prestižní edici Dějiny států.

kol. autorů: Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus? (CDK 2017)
O fenoménu polského katolicismu z historické, sociologické a filosofické perspektivy.

Petr Blažek: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984 (ÚSTR 2017)
O největší celostátní akci bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Československu zaměřené na aktuální dění v sousedním Polsku.

Anna Janko: Pamatuješ, mami? Příběh jedné vyhlazené vesnice (Pant 2017)
Literární rozhovor s matkou, jejíž rodnou ves vyhladili němečtí okupanti, se mění v univerzální úvahu o povaze zla.

Elżbieta Cherezińska: Hra o kosti (Argo, 2017)
Historický detektivní román z doby sv. Vojtěcha, Boleslava Chrabrého a Otty III.

Wojciech Górecki: Přípitek předkům (Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj, 2017)
Země na východ od státní hranice byly pro Polsko vždy důležité, jako zdroj inspirace i ohrožení. Tuto fascinaci a napětí najdeme také v Góreckého reportážích z Kavkazu.

Filip Springer: Příběh zániku (Absynt, 2017)
Zánik jedné sudetské vesnice: mikrohistorie střední Evropy