Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Broumov / Klášter Broumov, Klášterní 1

AKCE JE ODVOLÁNA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - ORGANIZÁTOR HLEDÁ NOVÝ TERMÍN. 

Druhý ročník Sympozia ilustrace, které se odehrává v inspirativním prostředí broumovského kláštera, vyvrcholí 4. 4. vernisáží výstav v městské výstavní síni LokArt a přímo v klášteře. Spolu s pěti českými výtvarníky se letos projektu účastní také Aleksandra Cieślak – polská spisovatelka, ilustrátorka, grafička a absolventka Fakulty grafiky Akademie výtvarného umění ve Varšavě. Tvoří knihy pro děti i dospělé. Je ceněnou novinovou ilustrátorkou, pracovala pro největší polskou knižní síť Empik, polský Knižní institut, Divadelní institut nebo Barbie. Byla nominována na prestižní cenu Astrid Lindgren Memorial Award. Český překlad originální publikace Dodělej si knihu, která vyzývá čtenáře k zapojení do tvůrčího procesu a zároveň ho provádí po fázích spisovatelovy práce od inspirace po typografii, vydalo v roce 2017 nakladatelství Baobab.

www.sympoziumilustrace.cz

Doprovodný program prezentace polské literatury „Polsko – čestný host Světa knihy, 14.–17. 5. 2020“Praha / Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6

ČINNOST GALERIE HOLLAR JE POZASTAVENA, SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ INFORMACE NA JEJÍM WEBU ZDE.

Výstava je zatím nejširší prezentací současné polské grafiky v České republice za poslední desetiletí. V Galerii Hollar se představí část kolekce sbírky serigrafie, která se buduje na Ostravské univerzitě, na Fakultě umění, od roku 2013. Grafické listy vznikaly v rámci Mezinárodních sympozii serigrafie Ostrava (ISSO) v letech 2013 – 2020. V kolekci především evropské grafiky se nacházejí díla více než 120 umělců, přes čtyřicet z nich je z Polska. Jde převážně o autorky a autory spjaté s velkými polskými centry grafiky na vysokých uměleckých školách (ASP) ve Varšavě, Krakově, Vratislavi, Gdaňsku, Katovicích, Lodži, v Poznan,i nebo s fakultami umění polských univerzit.

Zastoupeny jsou všechny generace, od nejstarších dnes už etablovaných umělců (Jan Pamuła, Adam Romaniuk, Grzegorz Banaszkiewicz, Mirosław Pawłowski…atd.) po střední generaci i mladší autory (Zbigniew Bajek, Agnieszka Cieślińska, Mateusz Dąmbrowski, Sławomir Ćwiek, Teodor Durski, Paweł Frąckiewicz, Dariusz Gajewski, Tomasz Jędrzejko, Paweł Kwiatkowski, Marta Kubiak, Katarzyna Łukasik, Błażej Ostoja Lniski, Dorota Nowak, Jacek Szewczyk, Małgorzata ET BER Warlikowska, Andrzej Węcławski, Waldemar Węgrzyn, Katarzyna Winczek, Kamil Zaleski… Většina autorů je v ostravské kolekci zastoupena alespoň dvěma grafickými listy, ale prostorové možnosti Galerie Hollar neumožní vystavit všechny práce. Sbírka byla v minulých letech prezentována v řadě galerií v České republice, v Polsku a na Slovensku.

I tento „pražský polský výběr“ ukazuje celou škálu výtvarný strategií, které se odrážejí při vytváření matrice: od zcela expresivního, dynamického za využití např. štětce, přes integraci fotografického obrazu až po zcela autonomní elektronický obraz za využití manipulací současnými editory.

Mezinárodní sympozium serigrafie Ostrava je otevřenou platformou široké spolupráce grafiků, vizuálních umělců, kteří jsou často spojeni s akademickým prostředím ve své zemi - jde o vedoucí ateliérů odb. asistenty, ale současně jsou nepřehlédnutelnými uměleckými osobnostmi, které spolu vytvářejí působivý mnohohlas současné středoevropské grafiky.Olomouc / Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet, Denisova 47

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC JE UZAVŘENO Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU, VÝSTAVA FOTOBLOK JE ZRUŠENA.

Z krakovské galerie Mezinárodního centra kultury putuje do Olomouce výstava Fotoblok, která představuje dějiny 20. století prizmatem fotografických publikací. Po celé 20. století doprovázely fotografické knihy, fotoalba a prospekty bouřlivé dějiny tohoto regionu. Teprve posledních dvacet let však fotoknihy budí také živý zájem odborníků. Výstava Fotoblok představuje vůbec poprvé v tak širokém záběru a ve více než stoleté perspektivě ty nejdůležitější a nejzajímavější fotoknihy z naší části kontinentu.

Více o výstavě zde.