Praha
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 2077/7
Po velké válce. Nová Evropa 1918–1923

Zatímco většina připomínek letošního stoletého výročí se zaměřuje na rok 1918 a cesty, které k němu vedly, výstava v režii Evropské sítě Paměti a Solidarity zkoumá naopak bezprostřední následky převratných změn spojených s koncem první světové války.

V období 1918–1923 se překreslovala mapa Evropy, ustalovaly se hranice nových států, hroutily režimy. Vzpomínka na hrůzy války ovlivnila i myšlení a kulturu. Obzvláště výraznými proměnami pak prošla především oblast střední a východní Evropy, na niž se výstava zaměřuje nejvíce.

Atraktivní multimediální expozice připravená mezinárodním týmem historiků klade důraz na politické, ekonomické a kulturní změny v tomto regionu a jejich vliv na pozdější dějiny až do současnosti. Výstava byla realizována k příležitosti stého výročí obnovení nezávislosti Polska a její vznik podpořilo Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky.

Více o výstavě najdete na webu Evropské sítě pro paměť a solidaritu nebo na facebookové události

 

15. října v 19:00 bude v Knihovně Václava Havla organizována debata k příležitosti vernisáže výstavy.

Temáta diskuze: Pokus o propojení národních pamětí, ve snaze najít společný nadnárodní diskurz a zrození nové Evropy

Hosté: prof. Attila Pok (Maďarsko), prof. Jan Rydel (Polsko) a dr. Oldřich Tůma (Česká republika)

Debatu bude moderovat ředitel Knihovny Václava Havla, Michael Žantovský.

Více o debatě najdete na facebookové události