Praha
Studio Hrdinů
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
This is Poland! / To Polska właśnie

Může být tanec dorozumívacím jazykem mezi hranicemi států? Jaké jsou typické rysy polské choreografie? Co to znamená „polský“ tanec? Jakým způsobem lze komunikovat o identitě prostřednictvím tance? Tyto otázky vymezují tematický horizont přehlídky polské choreografie v Praze.

Program přehlídky přináší čtyři představení mladých, ale už etablovaných umělců, doprovázet ho budou i setkání a diskuse.

Program

6. 10.
20:00 / POLSKO / Agata Maszkiewicz / po představení diskuse s tvůrci

7. 10.
10:00 - 13:30 / O alternativní motorice - workshopy s Rafałem Urbackým (Studio Alta)

19:00 / CHRÁNĚNÉ DRUHY / Rafał Urbacki, Anu Czerwiński

20:00 / !GROT! / Irena Lipińska, Kolektiv WEDO

Diskuse za účasti umělců

8. 10.
19:00 / EVROPA. VYŠETŘOVÁNÍ / Magda Jędra Weronika Pelczyńska, Iza Szostak / produkce: Komuna// Warszawa

Diskuse za účasti umělců
Festivalový večírek

O jednotlivých představeních se více dočtete na internetových stránkách přehlídky.

www.thisispoland.eu