Praha
Informační středisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Malostranské nám. 6/18
Teorie a praxe politiky dějin / polská zkušenost

Muzeum Varšavského povstání patří k největším a nejúspěšnějším projektům polské politiky dějin po roce 1989. Jak se staví velké historické muzeum na „zelené louce“? Má historické muzeum vychovávat občany, nebo klást nesnadné otázky týkající se dějin společenství?

Hosté:
Jan Ołdakowski / ředitel Muzea Varšavského povstání
Paweł Ukielski / zástupce ředitele Muzea Varšavského povstání
Jakub Jareš / historik a publicista

Moderuje:
Ondřej Matějka / náměstek ředitele ÚSTR

Na úvod bude představena kniha Chtěli jsme být svobodní… Příběhy z Varšavského povstání 1944, kterou vydalo sdružení PANT ve spolupráci s Muzeem Varšavského povstání a Polským institutem.