Praha
Polský institut v Praze
Malé nám. 1
Teorie a praxe politiky dějin / paměť o židovské komunitě ve střední Evropě

Druhé setkání z cyklu věnovaného srovnání polského a českého přístupu k otázkám minulosti, paměti a zapomínání. Tentokrát se diskuse o politice dějin zaměří na klíčové téma židovské komunity v Polsku a v Česku.

Jak se obě země vyrovnávají s fenoménem „zmizelého“ židovského rozměru obou společností? Jak se vymezují vůči hrdinským i temným stránkám přístupu k Židům během holocaustu? Polsko má v tomto ohledu na kontě dva významné a oceňované muzejní projekty: varšavské POLIN – Muzeum dějin polských Židů a také muzeum v městečku Markowa, věnované polským Spravedlivým mezi národy.

Na tato témata budou diskutovat: ředitel muzea POLIN Dariusz Stola, novinář Dawid Wildstein a český historik Michael Frankl.

Cyklus pořádá Polský institut společně s Ústavem pro studium totalitních režimů.