Praha
Forum Karlín
Pernerova 51–53
reSITE / Migrace a města

Další ročník populární konference a festivalu věnovaného různým aspektům života ve městě. Letos se zaměří na téma migrace: bude zkoumat architekturu, rozvoj nemovitostí, komunity, politiku, veřejný prostor a dopravu z pohledu dlouhodobé a úspěšné integrace nových obyvatel. Ani na letošním reSITu nebudou chybět výrazné osobnosti z Polska.

Hosté z Polska

Jakub Snopek
mladý urbanista a badatel, absolvent Vratislavské polytechniky, který proslul díky svému výzkumu panelových sídlišť a dalších formátů masového bydlení v postkomunistických zemích. Řadu let působil v moskevském institutu Strelka a výsledkem jeho pobytu v Moskvě je práce Belyayevo Forever.

Marta Siciarek
absolventka čínských studií a interkulturní psychologie. Je ředitelkou Centra podpory cizinců v Gdaňsku a koordinátorkou projektů zaměřených na integraci a proti diskriminaci. Centrum poskytuje přímé služby pro migranty, funguje jako komunitní centrum a je také partnerem radnice v rozvoji a zavádění integrační politiky cizinců.

www.resite.cz