Praha
Vinný sklep Újezd 19
Polští malíři na Újezdě

1. září začíná nejen škola, ale i výstava, kterou výtvarníkům z Polska zorganizovali pražští přátelé. Na víno a za uměním se na pražský Újezd můžete vypravit až do 8. října.

Vernisáž: 1. září 2016 v 18 hodin

Włodzimierz Pastuszak - působí jako proděkan Fakulty nových médií na Polsko-japonské akademii počítačových technik ve Varšavě, jako pedagog pracuje také na Univerzitě Marie Curie-Skłodowské v Lublinu.

Elżbieta Hałasa
 - absolventka Akademie výtvarných umění v Krakově. Její práce jsou inspirovány především přírodními motivy, s určitou pietou ve svých obrazech dokumentuje také prvky pozvolna mizející z polské krajiny, například kapličky u cest či drobné hospodářské stavby.

Výstavu je možné navštívit od 1. září do 8. října 2016 od pondělí do soboty od 17 do 24 hodin.

http://www.vinnyujezd.cz/