Ostrava
Centrum PANT
Čs. legií 22
Polsko / mediální obraz a realita

Jsou alarmující zprávy, které se často objevuji v českých médiích, založené na faktech? Jaké jsou kořeny současného ostrého politického konfliktu? Přední odborníci se pokusí překročit černo-bílé mediální klišé a představit hlubší pohled na dění v Polsku.

Marcin Kędzierski z analytického centra krakovského think-tanku Klub Jagielloński a Artur Wołek, profesor veřejné správy na krakovské Akademii Ignatianum, budou diskutovat s Petruškou Šustrovou o politické situaci v Polsku a jejím mediálním obrazu.

Setkání se koná v rámci společného projektu Centra PANT a Klubu Jagiellońského, který podpořilo Česko-polské fórum.

Vstup volný

www.pant.cz