Praha, Ostrava
Ostrava - Centrum PANT
Čs. legií 22; Praha - Knihovna V. Havla
Ostrovní 1
Pánbíčkáři / odkud se vzal polský katolicismus?

Nálepka „společnosti se silným vlivem náboženství” patří mezi nejběžnější české představy o Polsku. Vnímání Polska skrze katolicismus zde má dlouhou tradici přinejmenším od dob Masaryka. Odkud se však vzalo toto, v evropském měřítku unikátní, propojení národní identity a náboženství, onen příslovečný „Polák – katolík”?

Na tyto otázky se pokouší najít odpověď i kniha Pánbíčkáři, kterou z iniciativy Polského institutu v Praze připravil krakovský Ośrodek Myśli Politycznej a brněnské Centrum demokracie a kultury. Autoři jednotlivých statí na jedné straně demonstrují dlouhou historii této vazby, na straně druhé však přicházejí s překvapivou tezí, že takto pevné a jednoznačné pouto mezi „národem a církví” je v polských dějinách novinkou: utvářelo se od konce 19. století a bylo definitivně stvrzeno až v dobách komunismu.

Dvě besedy se spoluautory knihy Michałem Łuczewským a Pawłem Rojkem pořádá nově vzniklé ostravské Centrum PANT a pražská Knihovna Václava Havla.

15. 2./ 17:00
Centrum PANT, Čs. legií 22

16. 2./ 19:00
Knihovna V. Havla, Ostrovní 13

www.pant.cz
www.vaclavhavel-library.org