Praha, Brno
Praha - kino Ponrepo
Brno - kino Scala
Paměť a nepaměť / příběhy doby nesvobody

Filmové a diskusní večery věnované dědictví totality, které do dnešní doby dokáže rozdělovat a vyvolat emoce – jak v Česku, tak v Polsku. Projekt vznikl ve spolupráci s úspěšným polským festivalem historických dokumentů NNW. Z Polska přijede režisér historických dokumentů a ředitel filmového festivalu NNW Arkadiusz Gołębiewski a šéfredaktor Bulletinu Institutu národní paměti (IPN) ve Varšavě Jan Ruman.

Praha / 24. 5. / 17:00 / kino Ponrepo, Bartolomějská 11
Setkání v Praze se bude věnovat snahám o vymazání příběhů protikomunistického odboje z paměti. Jejich hmatatelným znakem je tzv. oddělení Ł na varšavském hřbitově Powązki a pražský ďáblický hřbitov, kde byly tajně pochováváni popravení odpůrci režimu. Filmy Hřbitov Powązki, oddělení ł a Inka budou úvodem k diskusi, které se zúčastní i historik Petr Blažek, aktivně se angažující v debatě kolem budoucnosti ďáblického pohřebiště.

Brno / 25. 5. / 16:30 / kino Scala, Moravské nám. 3
Večer v brněnském kině Scala se zaměří na problematiku „prokletých vojáků“, tedy odbojářů, kteří ani po ukončení druhé světové války nesložili zbraně a pokračovali v boji proti komunistické diktatuře. Stejně jako v případě bratrů Mašínů v Česku se i v Polsku vedou spory o legitimitu a smysl použití násilí proti režimu. Filmy Hieronim Bednarski - prokletý voják z rudé vesnice Inka budou předcházet diskusi o tom, jak je ozbrojený odpor proti komunismu vnímán polskou a českou společností. Pozvání k diskusi přijal historik Vladimír Březina. Toto setkání pořádáme ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.


Dokumentární filmy

Hřbitov Powązki, oddělení Ł
(Kwatera ł, režie Arkadiusz Gołębiewski, Polsko, 2013, 45 min.)
Snímek je zdánlivě syrovým reportážním zachycením exhumačních prací na takzvané "loučce", části varšavského hřbitova Powązki, kde byli tajně do hromadných hrobů pohřbíváni příslušníci  odbojového hnutí, zavraždění v letech 1944-1956 komunistickým režimem. Archeologové zde pracovali od léta roku 2012. Vedle reportážních záběrů jsou působivou součástí filmu také postřehy vědců, kteří se podíleli na exhumacích a identifikaci ostatků, ve filmu hovoří i pozůstalí po obětech. Již po dokončení filmu byly ostatky uloženy v památníku, jenž byl na místě hromadných hrobů otevřen v roce 2015.

Inka
(Inka. Zachowałam się jak trzeba, režie Arkadiusz Gołębiewski, Polsko, 2015, 28 min.)
Pod krycím jménem Inka se skrývá mladá dívka - Danuta Siedzikówna, která byla v roce 1946 v pouhých sedmnácti letech popravena po brutálních výsleších komunistickou tajnou policií. Od roku 1943 působila jako ošetřovatelka a spojka v odbojové Zemské armádě, v jednotce, která nesložila zbraně ani poté, co německou okupaci nahradila sovětská. Hlavní osou filmu je hledání místa v Gdaňsku, kde byla dívka pochována, důležitou součástí snímku jsou i výpovědi vezeňkyň z období stalinismu, které Inku znaly z odbojové činnosti. Hudební doprovod tvoří písně současných interpretů věnované Ince.

Hieronim Bednarski - prokletý voják z rudé vesnice
(Hieronim Bednarski. Wyklęty z czerwonej wsi, režie Henryk Jurecki, Polsko, 2016, 36 min.)
Příběh vojáka odbojové Zemské armády Hieronima Bednarského, který po válce a bojoval proti komunistickému režimu. V roce 1953 byl odsouzen k trestu smrti - po letech se jeho rodina snaží nalézt jeho ostatky a pohřbít je v jeho rodné vsi. Zde však stále žijí lidé, kteří ho považují za zločince... Film byl oceněn hlavní cenou festivalu NNW za "filmové střetnutí s tématem hrdinství a zrady".

Filmy budou uvedeny s českými titulky, tlumočení diskuse zajištěno.
Vstup v Praze i Brně zdarma.