Praha
FF UK a Veletržní palác
Noc filozofie / Francie a V4

Filozofie od soumraku téměř do úsvitu. Více než padesát filozofů a dalších odborníků z oblasti společenských věd bude až do třetí hodiny ranní přednášet a debatovat na několika místech Prahy.

Nultý ročník nového, velmi odvážného projektu, který se do Prahy z Paříže pokouší přenést Filozofická fakulta UK, Institut filozofie AV ČR a francouzský CEFRES ve spolupráci s Národní galerií. Výběr hostů se řídil modelem „Francie + V4“ a pracovními jazyky budou čeština, angličtina a francouzština.

Noc filozofů navštíví i řada výrazných osobností současného polského myšlení: psycholog a filozof Andrzej Leder, nejvýraznější zástupci mladší generace polské sociologie Michał Łuczewski a Jan Sowa. Dále vystoupí kulturoložka Monika Murawska a současný hlavní kurátor Národní galerie Adam Budak.

nocfilo.hypotheses.org