Praha
Bazilika sv. Jakuba
Malá Štupartská 6
Mezinárodní varhanní festival / Julian Gembalski

Největší varhany v Praze, které se nacházejí v bazilice sv. Jakuba, opět rozezní ruce domácích i zahraničních varhaníků na Mezinárodním varhanním festivalu. Jeho 21. ročník zahájí polský varhaník a organolog Julian Gembalski. Zazní skladby J. S. Bacha, Felikse Nowowiejského, Césara Francka, součástí koncertu budou i improvizace.

Julian Gembalski je slezský rodák, který se po studiích v Katowicích, belgickém Mechelenu a v Paříži vrátil do svého rodného kraje a působí na Hudební akademii v Katowicích, kde v letech 1996–2002 zastával i funkci rektora. Kromě koncertování po celém světě se zaměřuje rovněž na problematiku ochrany a restaurování historických varhan, pro Polský rozhlas vytvořil unikátní Antologii varhan v Horním Slezsku, která čítá záznamy 90 nástrojů.

www.auditeorganum.cz