Praha
Fra
Šafaříkova 15
Leszek Engelking / O básních, překladu a české literatuře

Uvedení nového českého překladu výboru básní Leszka Engelkinga. S polským spisovatelem a bohemistou bude o jeho vlastní tvorbě i o českých autorech, které Engelking překládá a komentuje, hovořit Petr Borkovec.

Překlad sbírky Muzeum dětství a jiné básně vydalo nakladatelství Protimluv a pochází z pozůstalosti básníka, publicisty a polonisty Václava Buriana. Leszek Engelking je v českém prostředí dobře známý polský básník, prozaik, překladatel, literární vědec a kritik. Vydal několik studií o české literatuře, nejnověji například monografii o tvorbě Jáchyma Topola. Do polštiny přeložil mj. díla Ivana Blatného, Egona Bondyho nebo Václava Havla.

www.fra.cz