Praha
Smetanova síň Obecního domu
nám. Republiky 5
Krzysztof Penderecki a Łukasz Borowicz / Pražské jaro

Letošní Pražské jaro bude mít dva výrazné polské akcenty: koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK bude řídit dirigent Łukasz Borowicz, který s orchestrem provede mimo jiné i Čtyři polské tance Aleksandra Tansmana. Skutečným vrcholem pak bude slavnostní závěrečný koncert Pražského jara, na kterém vystoupí živoucí klasik světové soudobé hudby, Krzysztof Penderecki.

Na závěrečném koncertě nejenže zazní Pendereckého skladba Sedm bran jeruzalémských (Symfonie č. 7), ale třiaosmdesátiletý skladatel bude koncert i osobně dirigovat. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vystoupí rovněž polští sólisté – pěvci a Slovenský filharmonický sbor.
Programovým doplněním a vlastně i protikladem k Pendereckého dílu bude Serenáda pro orchestr Iši Krejčího.

www.festival.cz