Praha
Emauzský klášter
Vyšehradská 49
Konec Evropy? Krize, výzvy, řešení

Setkání dvou výrazných osobností intelektuální debaty ve střední Evropě, které zároveň nejsou „pouhými” intelektuály, ale ve významných funkcích se účastní veřejného a politického života. O krizi Evropy budou diskutovat pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP a profesor Ryszard Legutko, polský filozof a europoslanec.

Ryszard Legutko patří mezi nejvýraznější postavy polské intelektuální debaty. Je autorem řady knih věnujících se dějinám politické filozofie a kriticky nahlížejících na módní myšlenkové směry současnosti. Jeho posledním dílem je monumentální kniha o Sokratovi. V češtině vyšel výbor jeho textů s názvem Ošklivost demokracie a jiné eseje (CDK Brno, 2009). Od roku 2005 vyměnil pozici profesora Jagellonské univerzity za politickou dráhu, byl mimo jiné ministrem školství a nyní je poslancem Evropského parlamentu.

Organizátorem diskuze je Občanský institut. Tlumočení zajištěno.