ČR
Komiksová soutěž: Henryk v bublinách

Polský institut v Praze vyhlašuje otevřenou soutěž na komiks inspirovaný dílem nebo osobností Henryka Sienkiewicze. Soutěž je určená všem věkovým kategoriím - dětem i dospělým. Úkolem je vytvořit 2-4 strany komiksu volnou technikou, je možno využít i navrhované ukázky z Sienkiewiczova díla. Vítěze čeká finanční odměna a jejich díla budou vystavena a otištěna v doprovodném katalogu.

Termín odevzdání:  30. září 2016

Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: listopad 2016


Zadání:
 2 – 4 strany volnou technikou v českém jazyce
Téma: komiks přímo související s životem či dílem Henryka Sienkiewicze /volný autorský výběr nebo možnost využít vyhlašovatelem navrhovanou ukázku/

Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč
4. – 6. místo: Čestné uznání a věcné dary

Pořadí určí porota složená z českých odborníků a zástupců Polského institutu v Praze.
Vítězné a vybrané přihlášené práce budou vystaveny a publikovány v doprovodném katalogu.

Přihlášení do soutěže a podrobná pravidla včetně navrhované ukázky: program.praga@instytutpolski.org

Plné znění podmínek zde.