Praha
Polský institut v Praze
Malé nám. 1
Já, tady a teď / Akademie výtvarných umění v Lodži

Zajímáte se o mladé výtvarné umění? A jak probíhá vzdělávání jeho mladých adeptů v Polsku? Více se o něm můžete dozvědět na prezentaci Akademie výtvarných umění v Lodži, jíž se zúčastní rovněž studenti – budoucí designéři a interiéroví architekti, kteří budou v Praze pobývat v rámci mezinárodního intermediálního workshopu  Já, tady a teď.

Prezentace lodžské AVU je určena hlavně pedagogům, studentům a absolventům uměleckých škol, kteří mají zájem o aktuální stav mladého umění v uměleckých akademických centrech v zahraničí, ale vítána bude i veřejnost. Přednáška se zaměří na činnost ateliéru interdisciplinární výtvarné tvorby, který se u studentů snaží stimulovat překračování úzce vymezených hranic jednotlivých uměleckých oblastí.

Na programu se podílí i Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tlumočení zajištěno.

www.asp.lodz.pl