Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad
IV. Dny slovanské kultury / Polsko, Chorvatsko

Tradiční multižánrový festival letos představí poklady chorvatské a polské kultury. Již podruhé se koná na místech spjatých s historií Velké Moravy – v Uherském Hradišti, Starém Městě, Modré a na Velehradě. Kromě historie však bude důležitou součástí festivalu i folklor a v neposlední řadě také gastronomie a moravská, chorvatská a polská vína.

Významná bude nabídka výstav: ve Starém Městě to bude výstava polské a chorvatské karikatury, na Velehradě bude zájemce čekat komentovaná prohlídka polonik (vzácné obrazy Jana Matejka a Vlastimila Hofmana ve velehradské bazilice, osobní dary papeže Jana Pavla II. a další), v archeoskanzenu Modrá pak návštěvníci uvidí dvě výstavy – Svět Doubravky a Měška I. a Legendy o praotci Čechovi. Z pestrého programu uveďme ještě jednu zajímavost – slavnostní vysazení „potomka“ dubu Čech z polského Rogalinu.

Fotografie Rogalinských dubů: Mariusz Cieszewski / Polska.pl

www.dny-slovanske-kultury.cz