Praha
Cross Club – kavárna
Plynární 23
Identita /Reflexe současného polského divadla

Může dnes divadlo výrazně zasáhnout do společensko-politického diskurzu? Je schopné navázat úzký dialog se společností a proměnit její vnímání? Dokáže jedno dílo položit zásadní celospolečenské otázky a odpovědět na ně?

Inscenace (A)pollonia režiséra Krzysztofa Warlikowského je jednou z nejikoničtějších a nejdiskutovanějších inscenací současného polského divadla. Na základě různorodých textů od antického dramatu přes romány 21. století až k polské undergroundové poezii vytváří Warlikowski scénickou koláž, jejímž ústředním tématem je myšlenka na holocaust a nutnost vyrovnat se s historií.

Přednáška spojená s promítáním inscenace je prvním setkáním z plánovaného cyklu různorodých divadelních akcí, které připravuje spolek Performalita za podpory Polského institutu v Praze. Setkáním provedou Petr Dlouhý Małgorzata Chodyna.

Dobrovolné vstupné

www.crossclub.cz