Plzeň
Galerie Vestředu
Martinská 3
Henryk v bublinách (Ve)středu

U příležitosti Roku Henryka Sienkiewicze vyhlásil Polský institut v Praze soutěž na komiks inspirovaný dílem a osobností autora Quo vadis. Po premiéře v pražském Bio Oko se výběr z komiksů přesouvá do Plzně. Stačí letmý pohled na vítěznou řadu a hned je patrné, že místní Fakulta designu a umění pokračuje ve svém vítězném tažení, práce jejích studentů se umístily na prvních místech.

První cena připadla Ester Kuchynkové a jejímu příspěvku Sachem o posledním indiánovi, druhé místo získala Kamila Pokorná a její poetické zpracování Quo vadis a na třetím místě se umístil mignolovský Lukáš Komárek, který si na třech stránkách vystačil se dvěma větami a jedinou scénou.

Ve vystaveném výběru z dvaceti zaslaných příspěvků najdeme i hvězdné nebe UPRUM, příspěvky od Juliány Chomové, Martina Lacka nebo Jindřicha Janíčka jsou jako vždy na vysoké úrovni.

Vernisáž proběhne 1. února v 19.00.

https://www.facebook.com/vestredu/