Praha
DOX – Centrum současného umění
Poupětova 1
Evropské dialogy Václava Havla / kde začíná a končí Evropa

Cílem tohoto mezinárodního projektu je otevírat a vést debatu o tématech, která určují směřování současné Evropy, s přihlédnutím k duchovnímu odkazu Václava Havla. Čtvrtý ročník konference se zaměří na otázky spojené s evropskou identitou, regiony, které jsou v rámci Evropy v nějakém ohledu „periferiemi“, a také na perspektivy a limity evropského integračního procesu.

Polskými účastníky konference budou Marek Cichocki, filozof a politolog z Evropského centra Natolin, a Paweł Kowal, politik a historik, bývalý poslanec a europoslanec, v letech 2006–2007 první náměstek ministra zahraničních věcí Polské republiky.

Konference bude probíhat od 9:00 do 17:00.

www.vaclavhavel-library.org