Praha
Polský institut v Praze
Malé nám. 1
Dobré ráno s polštinou / Podróż pociągiem Pana Tuwima

Srdečně zveme děti předškolního věku, žáky prvního stupně a rodiče na naše tradiční Dobré ráno s polštinou.Tentokrát se budeme snažit děti seznámit s dílem Juliana Tuwimaa spřátelit se se slonem Trąbalským nebo panem Hilarym. Společné čtení a hry, zábava s textem, vzpomínková cesta za letním dobrodružstvím, lepení lokomotivy Pana Tuwima…

...a soutěž pro děti a rodiče:

Vyber si jednu báseň Juliana Tuwima a krásně ji přečti nebo zarecituj zpaměti kamarádům na našem setkání. Na statečné čekají sladké odměny!

Lokomotywa

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco!
Uff - jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie …
[…]
Nagle - gwizd!
Nagle - świst!
Para - buch!
Koła - w ruch! ...

Julian Tuwim: Lokomotywa

Rezervace a další informace na  tel. 224 212 274 nebo na e-mailu beata.mocova@instytutpolski.org