Praha
ýstavní síň Mánes
Masarykovo nábř. 1
Architecture Week / Organic City

Na největší české výstavě architektury nebudou chybět polské projekty. Letos se Architecture Week z Pražského hradu vrací do síně Mánes a v rámci expozice Organic City představí desítky zajímavých staveb z celého světa. Tématem je samozřejmě město a jeho přirozený růst. Polskou architekturu bude reprezentovat projekt Brána Poznaně z roku 2014, který je považován za jednu z nejzdařilejších architektonických realizací poslední dekády (byl mj. nominován za Polsko na evropskou cenu Miese van der Rohe).

Brána Poznaně (název by se dal překládat i jako "brána poznání") je nejenom mimořádně zajímavá stavba umístěná na břehu říčky Cybina, v níž se nachází interaktivní expozice věnovaná dějinám města. Jde také o doplnění a architektonické „uzavření“ historického srdce Poznaně – Dómského ostrova, který je spjatý se začátky polského státu. Právě zde přijal nejpravděpodobněji před přesně 1050. lety křest kníže Měšek I. Prezentace v rámci Architecture Week ukazuje právě na toto propojení staré a nové architektury, minulosti a současnosti města.

www.architectureweek.cz