Praha
Ústav pro studium totalitních režimů
Siwiecova 2
Anna Solidarita / uvedení knihy

Sirotek, matka-samoživitelka, dělnice, revolucionářka, legenda – životopis Anny Walentynowicz je zároveň fascinujícím průvodcem po dějinách Polska od druhé světové války do počátku nového tisicíletí.

Biografii ženy, kvůli které začala v roce 1980 stávka v gdaňských loděnicích, vydává český Ústav pro studium totalitních režimů společně s nakladatelstvím Volvox Globator. Knihu představí sám autor, historik Sławomir Cenckiewicz, který v současné době působí jako ředitel Centrálního vojenského archivu a člen Kolegia Ústavu národní paměti.

Anna Walentynowicz patřila mezi nejvýraznější postavy protestního hnutí, které začalo v Gdaňsku vznikat koncem sedmdesátých let. Právě toto klíčové období kolem vzniku tzv. První Solidarity představuje hlavní téma obsáhlé a výborně zdokumentované publikace.

Kromě představení knihy v Praze prosloví Sławomir Cenckiewicz přednášku i na Masarykově univerzitě v Brně:
čtvrtek 13. října / 14:10 / FF MU Brno, posluchárna B 2.24
Moderuje doc. Jiří Friedl
Vstup volný

www.ustrcr.cz