Praha
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 4
Mezinárodní souvislosti Pražského jara

Pražské jaro nebylo jediným pokusem, jak zreformovat či dokonce odstranit komunistický režim ve východním bloku. Nabízí se tak srovnání s podobnými událostmi v Polsku, Maďarsku či východním Německu.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci mj. s Evropskou sítí Paměť a solidarita a Polským institutem v Praze připravil konferenci k 50. výročí roku 1968, která se bude věnovat roku 1968 nejen z pohledu Československa, ale nabídne i širší perspektivu srpnových událostí. Pražské jaro a jeho potlačení bude srovnáváno i s dalšími zlomovými body vývoje komunistického režimu v jiných státech, jako byl rok 1956 v Maďarsku a Polsku nebo polský rok 1980.

Na konferenci vystoupí několik polských historiků, mj. Łukasz Kamiński, který se bude zabývat polskou politickou krizí z března 1968, nebo Paweł Kowal, jehož příspěvek bude věnován odkazu hnutí Solidarita v polské politice po roce 1989.

 

www.usd.cas.cz / www.spolecnestoleti.cz