Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Denisova 824/47
Abstrakce.PL / polské poválečné umění

 

První komplexní evropská prezentace polské abstraktní malby představí sto šedesát děl zásadních polských umělců, kteří tvořili od čtyřicátých let 20. století až po současnost. Výstavu připravil mezinárodní kurátorský tým, na projektu spolupracovala také polská Národní galerie Zachęta a polské Národní muzeum.

Jedinečný projekt přiveze do Olomouce díla těch nejvýznamnějších polských poválečných autorů zapůjčená z varšavských a vratislavských soukromých sbírek. Mezi zastoupenými umělci nechybí Jerzy Nowosielski, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Władysław Strzemiński, Jan Tarasin nebo Ryszard Winiarski. Výstava se zaměřuje na dva hlavní přístupy v abstraktním umění: geometrický a expresivní, včetně různých směrů abstrakce vycházejících z konceptualismu nebo konkrétní poezie.

Muzeum umění Olomouc se věnuje středoevropskému umění systematicky a jako jediné muzeum v ČR začleňuje díla polských autorů do svých expozic.

Kurátoři: Andrei Nakov, Bożena Kowalska, Barbara Ilkosz, Beata Gawrońska-Oramus

Partneři: Institut Adama Mickiewicze, Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky v rámci programu NIEPODLEGŁA 2017–2021, Polský institut v Praze

http://www.muo.cz/

http://www.facebook.com/abstrakcePL/