Praha
Španělská synagoga
Vězeňská 1
Zmizelé tóny jidiš tanga / Pocta polským Spravedlivým

Přeneste se do meziválečné Varšavy, v níž talentovaní židovští hudebníci pro oblíbené kabarety a revue adaptovali argentinská tanga plná životní energie a radosti. Jedinečný hudební projekt polsko-izraelské zpěvačky Olgy Avigail Mieleszczuk a její kapely je připomenutím inspirativní kultury polských Židů zmizelé ve víru druhé světové války.

Olgu Avigail Mieleszczuk  doprovodí skupina Tango Attack ve složení: Grzegorz Bożewicz (bandoneon), Piotr Malicki (kytara) a Sebastian Wypych (kontrabas).

Koncert je také poctou těm, kteří projevili v těžké době osobní statečnost a dokázali pomoci lidem v nouzi – Polákům oceněným titulem Spravedlivý mezi národy. Mezi ně patří i dvě výjimečné ženy Irena Sendlerová a Zofia Kossak-Szczucka.

Koncert organizuje Polský institut v Praze ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v ČR, Velvyslanectví Polské republiky v ČR a Židovské obce v Praze.

Vstupenky: Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1 / www.jewishmuseum.cz / Ticket Art

Vstupné: základní 150 Kč / snížené 100 Kč

Pocta polským Spravedlivým mezi národy
Nejvyšší izraelské státní vyznamenání pro civilní osoby nežidovského původu udělované těm, kteří přispěli k záchraně Židů v době holocaustu. Do roku 2017 bylo takto oceněno více než 6 700 Poláků, mezi nimi také dvě výjimečné ženy, Zofia Kossak-Szczucka a Irena Sendlerová.

Zofia Kossak-Szczucka (1889–1968)
Významná spisovatelka a publicistka spojená s katolickými kruhy během druhé světové války spoluzaložila pod záštitou polské exilové vlády Radu pomoci Židům – Žegota, největší organizaci v okupované Evropě, která se zaměřovala na pomoc pronásledovaným Židům. Sama byla vězněna v německém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau, kde zemřel její syn Tadeusz.

Irena Sendlerová (1910–2008)
Socialistka a odbojářka, pro niž byla od mládí důležitá sociální témata a pomoc slabším. Od roku 1943 vedla ve Varšavě dětské oddělení Žegoty a podařilo se jí spolu s dalšími zorganizovat záchranu stovek židovských dětí z varšavského ghetta a umístit je v sirotčincích, klášterech nebo náhradních rodinách.