ČR
celá
Česko-polská komiksová soutěž: Spolu v bublinách

Spolu v bublinách? Polský institut v Praze a České centrum ve Varšavě vyhlašují otevřenou soutěž na komiks inspirovaný historií našich sousedů. V roce 2018 vznikne polsko-česká komiksová výstava, kde se setkají nejlepší díla českých i polských autorů.

Termín odevzdání: 28. února 2018
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: květen 2018

Pravidla pro české účastníky:
Zadání: 2–4 strany volnou technikou v českém jazyce
Téma: komiks inspirovaný polskými dějinami (výběr z navržených témat)

Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč
4.–6. místo: Čestné uznání a věcné dary

Pořadí určí porota složená z českých odborníků a zástupců Polského institutu v Praze.

Přihlášení do soutěže: program.praga@instytutpolski.org

» témata
» pravidla