1. 10. — 31. 12. 2018
ČR / celá

» sdílet na FB
Samostatnost 1918 / vydavatelský cyklus

Jaké cesty vedly Polsko a Československo k roku 1918 a jaké do současnosti?
Století našich moderních států je příležitostí podívat se nově na jejich dějiny očima historiků, reportérů i spisovatelů.

Polský institut v Praze ve spolupráci s českými nakladateli zahájil vydavatelský cyklus Samostatnost 1918, zaměřený na knihy různých žánrů věnovaných široce chápané polské historii, česko-polským vztahům a historickým, společenským a kulturním fenoménům, které podmiňovaly vznik polské a české národní identity, zejména v klíčových letech 1918–2018.

Doposud publikované knihy:

kol. autorů:  Dějiny Polska (Nakladatelství Lidové noviny, 2017)
Polská historie od počátků k dnešku v prestižní edici Dějiny států.

kol. autorů: Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus? (CDK, 2017)
O fenoménu polského katolicismu z historické, sociologické a filosofické perspektivy.

Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski:  Hranicím navzdory. Příběh Polsko-československé solidarity (ÚSTR, Praha 2018)
Jedinečná mezinárodní opoziční skupina vznikla v roce 1981, kdy zástupci polského Výboru na obranu dělníků (KOR) a Charty 77 podepsali tajnou dohodu o spolupráci.

Petr Blažek: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984 (ÚSTR, 2017)
O největší celostátní akci bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Československu zaměřené na aktuální dění v sousedním Polsku.

Wojciech Górecki: Přípitek předkům (Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj, 2017)
Země na východ od státní hranice byly pro Polsko vždy důležité, jako zdroj inspirace i ohrožení. Tuto fascinaci a napětí najdeme také v Góreckého reportážích z Kavkazu.

Filip Springer: Miedzianka. Příběh zániku (Absynt, 2017)
Zánik jedné sudetské vesnice: mikrohistorie střední Evropy

Elżbieta Cherezińska: Hra o kosti (Argo, 2017)
Historický detektivní román z doby sv. Vojtěcha, Boleslava Chrabrého a Otty III.