Polský institut

CZ
program aktuality biblioteka kursy kontakty
1989-2019: nezávislost, svoboda, solidarita

1989-2019: nezávislost, svoboda, solidarita

Před 30 lety zahájily červnové volby v Polsku rozpad celého komunistického bloku. Polská společnost dala jako první jednoznačně najevo svůj nesouhlas a vůli vzít věci do svých rukou, stejně jako to o několik měsíců později na ulicích a náměstích učinila ta česká. Rok 1989, rok splněných snů, má svůj vlastní příběh v každé z našich zemí. Byl však také rokem, kdy se solidarita a touha po svobodě projevovala hranicím navzdory a spojovala oba naše národy. Symbolem této blízkosti se stala Přehlídka nezávislé československé kultury, která se konala na začátku listopadu ve Vratislavi, ale i řada dalších událost roku 1989. Společně jsme očekávali velké změny, společně jsme sdíleli obrovská očekávání a naději. Mluvilo se o svobodě, solidaritě, spravedlnosti, nezávislosti. Od té doby se chápání těchto slov změnilo. Zastaraly? Staly se jen iluzí? Dokážeme je naplnit konkrétním obsahem?

Výročí roku 1989 v programu Polského institutu se bude pohybovat na této ose: připomeneme společné, polsko-české epizody roku splněných snů a dlouhou cestu, která k němu vedla. Vyvrcholením bude oslava výročí vratislavského festivalu a zapojíme se i do akcí na Národní třídě o dva týdny později. Třicáté výročí bychom ale také chtěli využít k zamyšlení, kam jsme za tu dobu dospěli. Diskutovat o tom, co se stalo s ideály, s nimiž jsme do nové epochy vstupovali, a jak se naše společnosti za tuto dobu proměnily.

« zpět na stránku projektů
Praha / Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13

Odteď bude všechno jinak! Překotný přechod ke kapitalismu a pluralismu, odstartovaný v roce 1989, zasáhl do běžného života každé rodiny i do představ o směřování státu. Filosof a publicista Dariusz Karłowicz a komentátor a bývalý šéfredaktor ČRo Vltava Petr Fischer budou diskutovat o tom, jak se za posledních třicet let změnila polská a česká společnost. O střetu starého a nového světa, hledání vzorů a vlastních cest do budoucnosti. Lepší zítřky jsme budovali před rokem 1989, jaké budujeme teď?

Rok 1989 byl pro středoevropské země novou startovní čárou a zároveň výzvou vyrovnat se s mnoha vnitřními problémy. Třicet let po pádu komunismu polští a čeští novináři a osobnosti veřejného života diskutují o proměnách v našich zemích. Výroční debatní cyklus se koná ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Polského institutu v Praze.

Za podpory Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR / polsky a česky s tlumočením / vstup volnýBrno / Fakulta sociálních studií, Joštova 218/10

Výstavu o česko-polských vztazích v uplynulých padesáti letech rámují dvě významné události. V roce 1968 vpadly do Československa vojska Varšavské smlouvy, v roce 2018 obě země oslavily sté výročí obnovy samostatnosti. Na sedmi oboustranných výstavních panelech představuje historik Petr Blažek spolupráci Polska a Československa (České republiky).

Na tematiku výstavy navazuje diskuse s politoložkou Monikou Bartoszewicz, která se uskuteční 15. 4. od 17:30 v Knihovně Jiřího Mahena v rámci Polských dnů v Brně.


Praha / Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13

Rok 1989 byl pro středoevropské země novou startovní čárou a zároveň výzvou vyrovnat se s mnoha vnitřními problémy. Třicet let po pádu komunismu budou polští a čeští novináři a osobnosti veřejného života diskutovat o proměnách v našich zemích.

Reportéři Marek Szymaniak a Saša Uhlová vydali v minulém roce velmi podobné knihy: Urobieni (Zpracovaní) a Hrdinové kapitalistické práce. Popisují v nich nevýhodné pracovní smlouvy, práci na černo, vydírání ze strany zaměstnavatelů, nedodržování a obcházení zákonů… Pokud byla před rokem 1989 komunistickým slibem i výhružkou centrálně plánovaná „práce pro všechny“, dnes se situace obrátila a dobrovolně děláme „všechno pro práci“. Kam jsme to tedy dopracovali? 

Moderuje Petr Vizina.

Výroční debatní cyklus vznikl ve spolupráci Knihovny Václava Havla a Polského institutu v Praze. 

Akce se koná za podpory Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.