Polský institut

CZ
program aktuality biblioteka kursy kontakty

Kontakt

(biblioteka/kursy)

Beata Mocová
+420 220 410 417
beata.mocova@instytutpolski.org


Kursy języka polskiego 2018/2019

Semestr zimowy: 1.10.2018–15.02.2019

Semestr letni:
18.02.–27.06.2019


Zajęcia nie odbywają się od 24.12.2018 do 1.01.2019, w okresie ferii wiosennych i w dni świąteczne.

Instytut Polski w Pradze oferuje naukę języka polskiego w ramach kursów o różnym poziomie zaawansowania. Zapisy odbywają się przed rozpoczęciem semestru zimowego; po uzgodnieniu z lektorem można zgłosić się także w trakcie trwania kursu. Instytut Polski wystawia certyfikat ukończenia kursu, udziela także informacji o certyfikatowych egzaminach państwowych. Uczestnicy kursów mogą korzystać z biblioteki i mediateki Instytutu Polskiego, które są zaopatrzone w najnowsze podręczniki, słowniki i inne publikacje.

» katalog biblioteki i mediateki

Grupy w semestrze zimowym 2018/ 2019


semestr zimowy 01. 10. 2018–15. 02. 2019 
semestr  letni 18. 02. 2019–27. 06. 2019

Poniedziałek:
16:30–18:00 początkujący A
18:10–19:40 średnio zaawansowani II/ 1 

Wtorek:
18:00–19:30 początkujący B

Środa:
16:45–18:15 średnio zaawansowani II/ 2
18:30–20:00 średnio zaawansowani I 

Czwartek:
17:00–18:30 zaawansowani
18:45–19:45 konwersacja A2 – B1 

Zapisy na kursy

Zapisy odbywają się co roku we wrześniu, w bibliotece Instytutu Polskiego w Pradze lub bezpośrednio u lektora. Udział w kursie jest możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i po zapłaceniu opłaty za kurs za konkretny semestr. O zaszeregowaniu do grupy decyduje lektor, w zależności od poziomu umiejętności językowych uczestnika kursu.

» zgłoszenie na kurs

Ceny w roku akademickim 2018/2019

Początkujący – zaawansowani (90 min.): 3 500 CZK / semestr
Cena obniżona: 2 500 CZK / semestr
Kurs konwersacyjny (60 min.): 1 800 CZK / semestr
Cena obniżona: 1 500 CZK / semestr 

Opłaty za kursy należy wpłacać u lektora. Lektor potwierdza przyjęcie wpłaty gotówkowej wystawiając dokument wpłaty z własną pieczątką.

Ze zniżki mogą korzystać uczniowie i studenci studiów dziennych, emeryci i osoby na urlopie macierzyńskim. Prawo do zniżki należy udokumentować (np.: okazując zaświadczenie ze szkoły, urzędu itp.).

» szczegółowe informacje na temat kursów

Język polski można w Republice Czeskiej studiować także na uniwersytetach. Do najbardziej znaczących ośrodków polonistycznych należą: Katedra Studiów Środkowoeuropejskich na Uniwersytecie Karola w Pradze, polonistyka na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu i na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie lub studia slawistyczne ze specjalizacją: język polski, na Uniwersytecie Pardubice.