Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Jaké cesty vedly Polsko a Československo k roku 1918 a jaké do současnosti? Vydavatelský cyklus Samostatnost 1918 reflektuje století našich moderních států a jejich společné i rozdílné dějiny. Rok 1918 byl výzvou: k němu směřovaly desítky let snahy polských i českých vlastenců, podoba meziválečných států pak ovlivnila osudy Polska a Československa ve 20. století.

V roce 2018 si připomínáme důležité výročí a při této příležitosti by Polský institut v Praze chtěl otevřít diskusi o významu tohoto data pro oba státy, společné historii a o tom, co oba národy v meziválečném období spojovalo i rozdělovalo, ať už v politické, kulturní nebo společenské rovině. Bude to také příležitost diskutovat o historických a kulturních fenoménech, které podmiňovaly vznik polské a české národní identity. Vydavatelský cyklus Samostatnost 1918 by měl přiblížit méně známé události a osobnosti polských dějin a prohloubit znalost vzájemných česko(slovensko)-polských vztahů.

V rámci projektu již vyšlo:

kol. autorů: Dějiny Polska (Nakladatelství Lidové noviny 2017, překlad Martin Veselka)

Polská historie od počátků k dnešku v prestižní edici Dějiny států.

kol. autorů: Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus? (CDK 2017, překlad kol. autorů)

O fenoménu polského katolicismu z historické, sociologické a filosofické perspektivy.

Petr Blažek: Akce „Sever“. Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980–1984 (ÚSTR 2017)

O největší celostátní akci bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Československu zaměřené na aktuální dění v sousedním Polsku.

Petr Blažek, Łukasz Kamiński, Grzegorz Majewski: Hranicím navzdory: Příběh Polsko-československé solidarity (ÚSTR 2018, překlad Martina Bořilová a Jan Jeništa)

Jedinečná mezinárodní opoziční skupina vznikla v roce 1981, kdy zástupci polského Výboru na obranu dělníků (KOR) a Charty 77 podepsali tajnou dohodu o spolupráci.

Wojciech Górecki: Přípitek předkům (Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj 2017, překlad Michala Benešová a Barbora Gregorová)

Země na východ od státní hranice byly pro Polsko vždy důležité, jako zdroj inspirace i ohrožení, to se odráží i v Góreckého reportážích z Kavkazu.

Elżbieta Cherezińska: Hra o kosti (Argo 2017, překlad Anna Plasová)

Historický detektivní román z doby sv. Vojtěcha, Boleslava Chrabrého a Otty III.

Anna Janko: Pamatuješ, mami? Příběh jedné vyhlazené vesnice (Pant 2017, překlad Petruška Šustrová)

Literární rozhovor s matkou, jejíž rodnou ves vyhladili němečtí okupanti, se mění v univerzální úvahu o povaze zla.

Dariusz Karłowicz: Neokopírovaná budoucnost (CDK 2018, překlad Josef Mlejnek)

Výbor z esejistiky polského filozofa komentuje aktuální stav společnosti, ale zasazuje ho také do historického kontextu vývoje evropské civilizace.

Grzegorz Motyka: Volyň 1943 (Academia 2018, překlad Martin Veselka)

Masakr Poláků na Volyni v roce 1943 řadí ceněný historik Grzegorz Motyka do kontextu dalších válečných etnických čistek.

Filip Springer: Příběh zániku (Absynt 2017, překlad Martin Veselka)

Zánik jedné sudetské vesnice: mikrohistorie střední Evropy

Timothy Snyder: Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 (Pant 2018, překlad Petruška Šustrová)

Historická studie postupného vytváření států založených na jazyce a etnické identitě, které často doprovázely krvavé konflikty.

Witold Szabłowski: Spravedliví zrádci. Sousedé z Volyně (Pant 2018, překlad Michala Benešová)

Historická reportáž z nitra krvavého konfliktu, tzv. Volyňského masakru.

Bronisław Wildstein: Nedokonaný čas (Volvox Globator 2018, překlad Lucie Szymanowska)

Románová sága rodiny Broků, kteří procházejí "velkými dějinami" 20. století.