Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Kontakt (knihovna/kurzy)

Beata Mocová
+420 220 410 417
beata.mocova@instytutpolski.org


Kurzy polštiny 2018/2019

Zimní semestr:
1. 10. 2018–15. 2. 2019

Letní semestr:
18. 2.–27. 6. 2019


Výuka se nekoná od 24.12. 2018 do 1. 1. 2019, v době jarních prázdnin a o státních svátcích.

Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu. Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» pokyny pro studenty

Kurzy polštiny 2018/ 2019


zimní semestr 1. 10. 2018 –15. 2. 2019
letní semestr 18. 2. 2019–27. 6. 2019

Pondělí
16:30 – 18:00 začátečníci A
18:10 – 19:40 středně pokročilí II/ 1

Úterý
18:00 – 19:30 začátečníci B

Středa
16:45 – 18:15 středně pokročilí II/ 2
18:30 – 20:00 středně pokročilí I

Čtvrtek
17:00 –18:30 pokročilí
18:45 –19:45 konverzační kurz A2-B1

Zápis do kurzů

Zápis probíhá vždy v září v knihovně Polského institutu nebo přímo u lektora. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného za daný semestr nebo za celý rok. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje lektor.

» přihláška na kurz

Ceny ve školním roce 2018/2019

Začátečníci – pokročilí (1x týdně 90 min.): 3 500 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 500 Kč / semestr
Konverzační kurz (1x týdně 60 min): 1 800 Kč / semestr
Zlevněná cena: 1 500 Kč / semestr

Kurzovné se platí u lektora, která potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem.

Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.).

» podrobnosti o kurzech

Polštinu je možné v České republice také studovat na univerzitách. Mezi nejvýznamnější polonistická centra patří Katedra středoevropských studií Univerzity Karlovy v Praze, polonistika na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě nebo Slavistická studia se zaměřením na polštinu na Univerzitě Pardubice.