Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru, po dohodě s lektorem je možné přihlásit se i v průběhu kurzu.  Polský institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem.

» katalog knihovny a mediatéky
» pokyny pro studenty

Skupiny v letním semestru 2017/2018

Pondělí:
16:30–18:00  začátečníci A
18:10–19:40  středně pokročilí I

Úterý:
18:00–19:30  začátečníci B

Středa:
17:00–18:30  středně pokročilí  II
18:45–19:45  konverzační kurz

Čtvrtek:
17:00–18:30  pokročilí
18:45–20:15  začátečníci C

Zápis do kurzů

Zápis probíhá vždy v září v knihovně Polského institutu nebo přímo u lektora. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného za daný semestr. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykový znalostí určuje lektor. Zápis na letní semestr kurzů polského jazyka  probíhá v knihovně nebo přímo u lektora v lednu 2018.

» přihláška na kurz

Ceny ve školním roce 2017/2018

Začátečníci – pokročilí (90 min): 3 500 Kč / semestr
Zlevněná cena: 2 500 Kč / semestr

Konverzační kurz (60 min): 1 800 Kč / semestr
Zlevněná cena: 1 500 Kč / semestr

Kurzovné se platí u lektora, která potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladu s vlastním razítkem.
Sleva platí pro žáky a studenty prezenčního studia, důchodce a rodiče na mateřské dovolené. Nárok na slevu je nutno doložit (např. potvrzením ze školy, úřadu apod.).

» podrobnosti o kurzech

Polštinu je možné v České republice také studovat na univerzitách. Mezi nejvýznamnější polonistická centra patří Katedra středoevropských studií Univerzity Karlovy v Praze, polonistika na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě nebo Slavistická studia se zaměřením na polštinu na Univerzitě Pardubice.