Veřejně přístupná knihovna, v níž se mohou zdarma registrovat všichni zájemci. Nabízí odbornou literaturu, encyklopedie, slovníky, učebnice pro výuku polského jazyka a zároveň výběr z nové i starší polské beletrie, poezie, literatury faktu a literatury pro děti a mládež v polštině i překladech do češtiny. Návštěvníci mají také k dispozici polské filmy a záznamy divadelních představení na DVD nebo CD s vážnou, jazzovou i populární polskou hudbou. Fond knihovny je přístupný v on-line katalogu. Knihovna ve své čítárně nabízí výběr z aktuálních polských periodik.

Podpora knižních překladů

Polský institut v Praze spolupracuje s českými překladateli a nakladateli při výběru a propagaci překladů polských knih v Česku s podporou Institutu knihy, který nabízí grantové programy určené pro nakladatele a překladatele. Na vydání vybraných publikací spolupracuje Polský institut v Praze také přímo.
» Institut knihy v Krakově
» publikace Polského institutu v Praze

Kde koupit polské knihy?

Polské knihkupectví v České republice
Klub Polskiej Książki i Prasy
Dana Wirthová
Księgarnia / Knihkupectví: Čapkova 7, 731 01 Český Těšín
+420 776 390 704
ksiegarnia@polonica.cz

Individuální dovoz titulů od všech polských nakladatelů
Podnikový institut Olomouc
Ostružnická 12, 779 00 Olomouc
+420 723 335 953
pio@centrum.cz

Internetová knihkupectví
www.polskeknihy.cz
www.knihy24.cz
www.ctemeDETEMJINAK.cz

Bližší informace o možnosti koupě polských knih získáte v naší knihovně.