Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Olomouc, Praha /

Režisér Konrad Królikowski osobně představí svůj dokument Sídliště (Bloki, 2016) věnovaný různým typům „velkokapacitního“ bydlení v Polsku od roku 1956 do současnosti. Diskuse proběhnou na Mezinárodním festivalu filmů o architektuře a urbanismu Film a Architektura 2018 a přehlídce Polské dny v Olomouci.  

Film Sídliště tvoří mimo jiné rozhovory s architekty, nejdůležitějšími projektanty polských sídlišť, ale i jejich obyvateli nebo historiky. Snímek překračuje čistě architektonickou rovinu, zamýšlí se také nad proměnami představ o ideálním bydlení, městském prostoru a udržitelné architektuře. Režisér filmu Konrad Królikowski je vystudovaný sociolog, kromě filmu se věnuje také fotografii, hudbě nebo video-artu.

www.filmarchitektura.czPraha / Národní technická knihovna, Technická 2710/6

Varšavské architektonické studio JEMS Architekti patří mezi nejvýznamnější polské projekční kanceláře, jeho projekty získaly řadu ocenění. Studio vzniklo už v roce 1988, na výstavě v Národní technické knihovně budou k vidění budovy postavené během posledních několika let, především budovy veřejné, ale i nerealizované návrhy.

Název výstavy odráží charakter činnosti architektů, která vždy osciluje mezi podmíněností – zasazením staveb do široce pojímaného kontextu, a pokusy o vystižení samostatného potenciálu architektury, který tkví v ní samé… „Naše budovy vycházejí z pozadí a pozadím se stávají. Programově se distancujeme od budov, které mají výraz pomníků. Neznamená to však, že hledáme ‚neutrální‘ architekturu ovládanou kontextem. Spíše se pokoušíme si neustále uvědomovat, že bez ohledu na úroveň exprese našich projektů se stáváme součástí určitého kontinua.“

Přednáška Macieje Miłobędzkého, spoluzakladatele studia JEMS Architekti

24. 1./ 19:00 / CAMP – IPR Praha, Vyšehradská 57

v anglickém jazyce


» starší program