Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty
Automobil VW Sharan - veřejná dražba

Automobil VW Sharan - veřejná dražba

Polský institut v Praze nabízí cestou písemné dražby automobil Volkswagen Sharan.

» více informací
Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko

Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty magisterských a bakalářských oborů druhé kolo soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Soutěž nese jména zakladatele české polonistiky, profesora Mariana Szyjkowského. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje.  Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 16. 12. 2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org. 

» více informací
Olga Tokarczuková laureátkou Nobelovy ceny za literaturu

Olga Tokarczuková laureátkou Nobelovy ceny za literaturu

Švédská akademie udělila Nobelovu cenu za literaturu polské spisovatelce a esejistce Olze Tokarczukové, která už je také laureátkou Man Bookerovy ceny za literaturu. Autorčino prozaické dílo je v Česku dobře známé, její knihy pravidelně vycházejí v brněnském nakladatelství Host v překladu Petra Vidláka. Čeští čtenáři se tak můžou seznámit s nejceněnějšími romány Pravěk a jiné časy, Běguni, Knihy Jakubovy nebo povídkovými výbory. Polsko má již několik nositelů Nobelovy ceny za literaturu, patří k nim Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz a Wisława Szymborska!

Foto: Maciej Kulczycki / PAP

Eunic Library - knižní tip na září

Eunic Library - knižní tip na září

V naší Eunic knihovničce sice chybí kniha přeložená z litevštiny do polštiny, ale můžeme doporučit knihu Timothyho Snydera Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999 v překladu Petrušky Šustrové. Historická studie amerického autora se věnuje postupnému vytváření států založených na jazyce a etnické identitě, které často doprovázely krvavé konflikty.

Kampaň #KTOTYJESTEŚ: odhal své kořeny

Kampaň #KTOTYJESTEŚ: odhal své kořeny

Nadace "Pomoc Polakom  na Wschodzie" zahájila druhý ročník akce #KTOTYJESTEŚ. V ní se letos organizátoři obracejí na děti polského původu žijící mimo polské území: chtějí je podnítit k tomu, aby se učily polsky, a zažívaly tak radost z objevování svých kořenů.

» více informací
Soutěž pro děti "Vícejazyčnost je bohatství"

Soutěž pro děti "Vícejazyčnost je bohatství"

Spolek Zaedno vyhlašuje VII. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce "Vícejazyčnost je bohatství". Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb, ilustrací, komiksů či knížek na námět literárního díla. Letošním hlavním tématem jsou významné osobnosti národů.


» více informací
Polský pěvecký sbor v Praze přijímá nové členy

Polský pěvecký sbor v Praze přijímá nové členy

A to my - polský pěvecký sbor v Praze přijme nové členy a srdečně zve zájemce na první zkoušku po prázdninách: ve čtvrtek 4. 9. od 18:00 v sídle Polského klubu v Praze - Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2 - Vinohrady. Nábor bude bude probíhat během celého září. Bližší informace o sboru lze získat na e-mailové adrese ewgeniusz@gmail.com

Zápis do kurzů polštiny 2019/2020

Zápis do kurzů polštiny probíhá v září v knihovně Polského institutu:

3. a 10. září / 14:00 – 19:00

17. a 24. září / 14:00 – 18:00

5., 12. a 19. září / 13:00 – 15:00

26. září / 10:00  17:00

Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky (přihlášku si můžete vytisknout z naší internetové stránky nebo obdržíte na místě zápisu) a uhrazení kurzovného za daný semestr. Zařazení studenta do skupiny podle úrovně jeho jazykových znalostí určuje zapisující lektor.

Po 26. 9. je zápis možný jen po domluvě se zapisujícím lektorem.

Bližší informace:

Beata Mocová, tel. 220 410 417 – úterý, čtvrtek, pátek nebo beata.mocova@polskyinstitut.cz


Soutěž Mariana Szyjkowského: vyhlášení výsledků

Soutěž Mariana Szyjkowského: vyhlášení výsledků

Polský institut v Praze vyhlásil letos poprvé otevřené klání o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Své práce obhájené v akademickém roce 2017/2018 přihlásili studenti z mnoha českých univerzit, účastnit se totiž mohou nejen polonisté, ale také studenti oborů jako je historie, politologie, právo nebo lingvistika.  

» více informací
Přihlaste historické práce na Cenu Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého

Přihlaste historické práce na Cenu Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého

Návrhy knih do letošního kola Ceny Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého o nejlepší knihu věnovanou národům střední a východní Evropy a jejich vztahům z Polskem, kterou získal například český historik Jan Křen, můžete zasílat do 30. října. Více informací zde.

75. výročí varšavského povstání

75. výročí varšavského povstání

Ve čtvrtek 1. srpna 2019 uplyne 75 let od vypuknutí Varšavského povstání. Každoročně v den výročí se v pět hodin odpoledne v ulicích Varšavy rozezní sirény. Město se zastaví – obyvatelé Varšavy vzdávají hold padlým povstalcům i těm, kteří se zachránili.

Každý rok se v celém Polsku odehrávají nejrůznější akce na připomínku povstání, avšak právě polské hlavní město vzpomíná na začátek povstání mimořádným způsobem. Reminiscencí povstání  je Hodina W ("Godzina W", označující zahájení povstání) – 17:00. V tomto okamžiku jsou spuštěny poplašné sirény, které znějí táhlým, minutovým signálem. Městská doprava, auta i obyvatelé Varšavy se zastaví, aby tak uctili povstalce i zavražděné obyvatele města.

Povstání vypuklo 1. srpna 1944, trvalo 36 dní do 3. října 1944 a bylo největším odbojovou akcí v dějinách druhé světové války. Téměř padesát tisíc povstalců z řad Zemské armády se zapojilo do bojů s Němci, kteří polskou metropoli okupovali od roku 1939.

Za faktické nečinnosti jednotek sovětské Rudé armády, které byly rozmístěny na druhé straně Visly, a vzhledem k nerovnému poměru povstaleckých sil vůči přesile německých nacistů, si tento boj vyžádal životy přibližně šestnácti tisíc povstalců ze Zemské armády a sto padesát tisíc obětí z řad civilního obyvatelstva. V důsledku bojů bylo zničeno také zhruba 25% zástavby levobřežní části Varšavy. Po povstání pak Němci dále pokračovali v boření města, a to až do 16. ledna 1945: celkem bylo zničeno více než 70% obytných budov a 90% památkových objektů.

Fotogalerie snímků z Muzea Varšavského povstání zde.


Reportáž Milana Vodičky z připomínky výročí vypuknutí Varšavského povstání zde.

Letní provozní doba knihovny

Letní provozní doba knihovny

Vážení čtenáři knihovny Polského institutu, dovolujeme si Vás informovat o letní provozní době knihovny měsíci srpnu:

Úterý 14:00 – 18:00 

Čtvrtek 13:00 - 14:00 

Patek 11:00 – 14:00


Knižní tip na červenec - EUNIC Library

Knižní tip na červenec - EUNIC Library

Z naší knihovničky EUNIC, která obsahuje knihy evropských autorů v polštině, Vám na červenec doporučujeme klasiku pro děti: knížku Pinocchiova dobrodružství Carla Collodiho (Pinokio. Historia pajacyka). V naší knihovničce najdete vydání Pinokia s krásnými ilustracemi italského malíře a ilustrátora Roberta Innocentiho.

Kalich J. A. Komenského z Lešna je k vidění v Praze

Kalich J. A. Komenského z Lešna je k vidění v Praze

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze pořádá výstavu Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků, na níž je k vidění exkluzivní exponát: liturgický kalich Jednoty bratrské z roku 1564, který je součástí sbírek Oblastního muzea v Lešně. U příležitosti této výstavy v NPMK je kalich vůbec poprvé zapůjčen mimo území Polska. Jde o unikátní předmět nevyčíslitelné ceny a především historické i duchovní hodnoty ze zlaceného stříbra bohatě zdobený emaily. Tento kalich používal sám J. A. Komenský. Vystaveny jsou také drobné předměty spjaté s památkou Učitele národů: pamětní medaile a odznaky, bankovky, poštovní známky nebo školní rozvrhy hodin.

Výstava vznikla spoluprací NPMK, Oblastního muzea v Lešně a Polského institutu v Praze. Zápůjčkami se na výstavě podílí Poštovní muzeum, Národní muzeum a soukromé osoby.  Výstava potrvá do 1. 12. 2019.


Knižní tip na červen - EUNIC Library

Knižní tip na červen - EUNIC Library

Z naší knihovničky EUNIC, která přináší knihy různých evropských autorů v polštině, Vám na červen doporučujeme klasiku: knihu německého nositele Nobelovy ceny za Literaturu Thomase Manna Kouzelný vrch (polský název Czarodziejska góra).

Tematické procházky: polsko-česká Vratislav

Tematické procházky: polsko-česká Vratislav

Kolik příběhů spojuje Čechy, Poláky a Vratislav? Pojďte s námi objevovat město jinak. Neformální skupina Ano Tak přichystala 3 dny s procházkami a workshopy s českou tématikou. Červnové soboty vám představí česko-polskou Vratislav a také češtinu.

» více informací
Rok Gustawa Herlinga-Grudzińského

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińského

Na 20. květen připadá 100. výročí narození spisovatele Gustawa Herlinga-Grudzińského (1919-2000), jednoho z nejvyznamnějších představitelů polské exilové literatury. Gustaw Herling-Grudziński byl vězněn v sovětském gulagu, bojoval v armádě generála Anderse - zúčastnil se i legendární bitvy u Monte Cassina. Po válce spolupracoval s exilovým časopisem kultura a Rádiem Svobodná Evropa. V exilu se také podílel na pomoci polské protikomunistické opozici, ale v cizině i doma byl především oceňován jako autor knih Jiný svět (v ní podává svědectví o pobytu v gulagu) a Deník psaný v noci nebo vynikajících povídek. U příležitosti 100. výročí spisovatelova narození vyhlásil polský Sejm letošní rok Rokem Gustawa Herlinga-Grudzińského
Studentské fotografie z Varšavy

Studentské fotografie z Varšavy

V dubnu uspořádal Polský institut v Praze pro studenty polonistiky z ČR studijní cestu do Varšavy a během ní studenti soutěžili o nejzajímavější fotografii. Vítězkou soutěže se stává Bc. Kristýna Orságová z Masarykovy univerzity v Brně se snímkem Zakochałam się w Warszawie. Gratulujeme!

Klavírista Jan Lisiecki na festivalu Pražské jaro

Klavírista Jan Lisiecki na festivalu Pražské jaro

Na Pražském jaru vystoupí mladý kanadský klavírista polského původu Jan Lisiecki. Jedná se již o jeho druhé vystoupení na předním českém festivalu, před dvěma lety zde sklidil nadšené recenze své interpretace Schumannova klavírního koncertu a moll (s Torontskými symfoniky). Nyní se představí s newyorským tělesem Orpheus Chamber Orchestra, na programu večera bude mj. Klavírní koncert č. 1 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Koncert se koná 21. 5. od 20:00 ve Dvořákově síni Rudolfina. Více informací a vstupenky zde.

Jan Amos Komenský a Polsko

Jan Amos Komenský a Polsko

Ve dnech 16. - 17. 5. proběhne ve Velkém sále Senátu Parlamentu ČR konference Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání. První den konference přednese svůj příspěvek s názvem Comenius and Poland ředitelka Oblastního muzea v Lešně dr. Kamila Szymańska. Akci pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského spolu s Českou sekcí International Society for Education through Art (INSEA). Více informací zde.

» starší aktuality