Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Výsledky veřejné dražby na prodej automobilu

Polský institut v Praze informuje, že na základě vyhlášení písemné veřejné dražby služebního automobilu Volkswagen Sharan 2,0 ve stanoveném termínu obdržel 10 nabídek a 11 vratných jistot. Devět nabídek vyhovovalo formálním podmínkám, dvě nesplňovaly podmínky: v jednom případě byla složena vratná jistota, ale uchazeč neposkytl cenovou nabídku, v druhém případě byla nabídka poskytnuta, ale nepodařilo se identifikovat platbu k zaslané nabídce. Na bankovní účet pro zasílání plateb vratných jistin uvedený ve vyhlášení dražby dále byla dne 25. 11. 2019 připsána jistina ve výši 13 700 Kč, avšak komise nebyla schopna itentifikovat plátce.

Dne 3. 12. 2019 ve 12:00 komise přistoupila k otevření 9 obálek s nabídkami na koupi automobilu Volkswagen Sharan 2,0.

1. nabídka č. 1 - nabídková cena – 221 000,00 CZK;

2. nabídka č. 2 - nabídková cena – 187 000,00 CZK;

3. nabídka č. 3 - nabídková cena – 140 011,00 CZK;

4. nabídka č. 4 - nabídková cena – 143 100,00 CZK;

5. nabídka č. 5 - nabídková cena – 155 555,00 CZK;

6. nabídka č. 6 - nabídková cena – 165 900,00 CZK;

7. nabídka č. 7 - nabídková cena – 220 000,00 CZK;

8. nabídka č. 8 - nabídková cena – 165 000, 00 CZK;

9. nabídka č. 9 - nabídková cena – 211 000,00 CZK;


Komise konstatovala, že nejvyšší nabízenou cenu ve výši 221 000,- Kč (tj. 8 728,28 eur) obsahovala nabídka č. 1. Nabídka převyšovala vyvolávací cenu, která byla stanovena na 137 000 Kč, a zároveň se jednalo o nejvyšší podání. Vydražitel bude vyzván k podepsání smlouvy. 

« zpět na aktuality