Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Spolupráce Muzea umění v Lodži a Moravské galerie v Brně

Muzeum w plecaku. Gry ze sztuką współczesną / Muzeum v batohu. Hry se současným uměním – to je název společného projektu Muzea umění v Lodži a Moravské galerie v Brně. Lektorská oddělení těchto partnerských institucí si vyměňují zkušenosti již od roku 2016, nyní došlo na užší spolupráci: cílem je vytvořit didaktickou pomůcku, která by obsahovala soubor pokynů a rekvizit, díky nimž by mohli dětští návštěvníci (děti od 7 let) samostatně zkoumat problematiku současného umění.

V listopadu 2019 se uskutečnila týdenní studijní návštěva Vzdělávacího oddělení Muzea umění v Lodži v Lektorském oddělení Moravské galerie v Brně – hlavním posláním cesty byla mj. výměna zkušeností s prezentováním soudobého umění v polské a české výstavnické tradici. Výstupem této návštěvy a spolupráce bude vytvoření prototypu "vzdělávacího batohu". Tato didaktická pomůcka vznikne v české i polské jazykové verzi, inspirací budou umělecká díla ze sbírek Muzea umění v Lodži a Moravské galerie v Brně.

Muzeum umění v Lodži a Moravská galerie v Brně jsou přední galerijní instituce nadnárodního významu. Tyto partnerské instituce spojuje umístění (velké město, které není hlavním městem) a podobné podmínky fungování, mají i podobný typ sbírek: mezinárodní sbírky moderního a současného umění.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury a národního dědictví Polské republiky v rámci programu "Kultura Inspirująca", partnerem je také Polský institut v Praze.


« zpět na aktuality