Polský institut

PL
program aktuality knihovna kurzy kontakty

Druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty magisterských a bakalářských oborů soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

Kategorie I. – Polonistiky
Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže) 

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.:
Vítězná diplomová práce: 15.000 Kč
Vítězná bakalářská práce: 10.000 Kč

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 16.12.2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org

VÝSLEDKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY DO 31.3.2020 NA WWW.POLSKYINSTITUT.CZ., kde také najdete více informací k aktuální situaci (slavnostní předání cen).

Kontaktní osoby / Další informace:
Lucie Zakopalová: lucie.zakopalova@instytutpolski.org / +420 220 410 410

PRAVIDLA / PŘIHLÁŠKA

************************************************************************************

Marian Szyjkowski  (15. 12. 1883–21. 9. 1952)

První profesor polského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově v Praze, kde 13. října 1923 přednesl svou zahajovací přednášku. Marian Szyjkowski vystudoval polonistiku a romanistiku ve Lvově, od roku 1914 působil na Jagellonské univerzitě v Krakově. Ve své vědecké práci se zaměřoval na období romantismu, polsko-české kulturní kontakty či drama. Publikoval řadu odborných prací nebo učebnice polské literatury. V Praze organizoval také setkání s polskými umělci – například básníky ze skupiny Skamander nebo se skladatelem Karolem Szymanowským. Szyjkowského plány na návrat do Polska zhatila druhá světová válka. Působil tak na pražské filozofické fakultě až do své smrti, je pochován na Malvazinkách. « zpět na aktuality