Newsletter
wersja do wydruku

Samostatnost 1918

Jaké cesty vedly Polsko a Československo k roku 1918 a jaké do současnost? Století našich moderních států je příležitostí podívat se nově na jejich dějiny.V roce 2018 nás čeká důležité výročí a při této příležitosti by Polský institut v Praze chtěl otevřít diskusi o významu tohoto data pro oba státy, společné historii a o tom, co oba národy v meziválečném období spojovalo i rozdělovalo, ať už v politické, kulturní nebo společenské rovině. Bude to také příležitost diskutovat o historických a kulturních fenoménech, které podmiňovaly vznik polské a české národní identity. Již letos zahajujeme vydavatelský cyklus  Samostatnost 1918, který by měl přiblížit méně známé události a osobnosti polských dějin a prohloubit znalost vzájemných česko(slovensko)-polských vztahů. V rámci projektu připravujeme také různorodá setkání a akce věnované tomuto zásadnímu mezníku našich národních dějin. Rok 1918 byl výzvou: k němu směřovaly desítky let snahy polských i českých vlastenců, podoba meziválečných států pak ovlivnila osudy Polska a Československa ve 20. století.

Akce „Sever“: československá Státní bezpečnost a Solidarita

17. 10. 2017, 18.30 Polský institut v Praze, Malé nám. 1, Praha 1

Dějiny Polska / prezentace knihy

4. 10. 2017, 17.00 Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, Praha 1

Pánbíčkáři / odkud se vzal polský katolicismus?

15. - 16. 2. 2017 Ostrava - Centrum PANT, Čs. legií 22; Praha - Knihovna V. Havla, Ostrovní 13