Newsletter
wersja do wydruku

Chrzest Polski - 1050

V letošním roce uplyne 1050 let od přijetí křtu knížetem kmene Polanů Měškem I., a tím i od začátku procesu christianizace polských zemí. S křtem Měška v roce 966 se zároveň zrodil polský stát jako plnoprávný člen rodiny křesťanských národů Evropy. Připomínka výročí přijetí křesťanství v Polsku začne slavnostní bohoslužbou, kterou bude 10. dubna v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě sloužit kardinál Dominik Duka.
 
Proč si tuto událost připomínat v Praze? Křesťanství se do země Polanů dostalo přávě z Čech, neboť „ženou, která přinesla křest“ byla podle kronikářů česká kněžna Doubravka. Podle kronikáře dcera knížete Boleslava I. souhlasila se sňatkem s polským vladařem „teprve když se zavázal, že se vzdá pohanských zvyků a přijme svátosti křesťanské víry. Pak přijela ta paní do Polska s velikou světskou i církevní družinou. Ale ani tak se s ním nespojila manželským svazkem dříve, dokud se pomalu a důkladně nepřesvědčil o křesťanském způsobu života a závaznosti církevního řádu, nezřekl se pohanského bludu a nepřipojil se k společenství matky církve.“
 
Je tedy logické, že pražská připomínka události z roku 966 předchází o několik dnů mohutné oslavy, které propuknou v Hnězdně, na Lednickém ostrově a v Poznani – tedy v místech spojených s počátky polského státu – už 14. dubna. Ani místo, kde se bude konat slavnostní liturgie za blaho českého a polského národa, není náhodné. V Bazilice sv. Jiří se nacházejí relikvie Doubravčiny babičky sv. Ludmily a přilehlý klášter založila její sestra Mlada.
 
Bohoslužba je také první z celé řady událostí, kterými budeme v průběhu roku připomínat počátky a duchovní základy česko-polských vztahů.

IV. Dny slovanské kultury / Polsko, Chorvatsko

1. - 6. 6. 2017 Uherské Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad

Už je to 1050 let... / počátky polsko-českých vztahů

14. 12. 2016, 17.00 Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, Praha 1

Karel IV. / polské stopy

29. 4. 2016 Speciální historicko-turistická příloha týdeníku Echo

Stezka svatého Vojtěcha / prezentace

22. 4. 2016, 12.00 Polský institut v Praze

1050. výročí křtu Polska - slavnostní bohoslužba

10. 4. 2016, 16.00 Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad