Newsletter
wersja do wydruku

Salon Polski: Piłsudski a Masaryk

28. 11. 2017, 17.00 Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, Praha 1
Na podzim letošního roku uplynulo 150 let od narození nejvýznamnějšího polského státníka dvacátého století Józefa Piłsudského. Tento socialista a revolucionář se během první světové války proměnil v lídra ozbrojených polských legií bojujících proti Rusku ve jménu znovuobrození polské státnosti. Stal se tak hlavním architektem nezávislého Polska, které vzniklo v listopadu 1918, a určoval jeho osudy až do své smrti v roce 1935. V tomto ohledu je tedy polskou obdobou českého prezidenta Osvoboditele.
 
Druhou besedu z cyklu Piłsudski – Masaryk organizujeme společně s Velvyslanectvím Polské republiky. Hosty budou mj. historikové Jan Jacek Bruski z krakovské univerzity, Jiří Friedl z Akademie věd ČR, Vratislav Doubek z Masarykova ústavu a publicista Piotr Semka. Na oba státníky se podíváme z perspektivy tématu svobody (individuální i kolektivní) a národní suverenity v jejich myšlení a konání.
 
Nutná registrace na emailové adrese: program.praga@instytutpolski.org
Uveďte prosím také korespondenční adresu pro zaslání pozvánky.

 
Spoluorganizátorem besedy je krakovský think-tank Ośrodek Myśli Politycznej. Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky prostřednictvím grantu Polsko-českého fóra 2017.


Další program k výročí narození Józefa Piłsudského
 
Józef Piłsudski – polský a evropský státník / výstava
Představení Piłsudského jako zakladatele samostatného Polska v letech 1918–1922. Výstavu připravilo Muzeum Józefa Piłsudského v Sulejówku. Prezentována bude nejprve v rámci Polských dnů v Ostravě v Centru PANT a od konce listopadu bude možné ji vidět v Praze.
Vernisáž výstavy: 15.00
Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Valdštejnská 20, Praha 1

Média
Podrobnosti o Józefu Piłsudském a jeho odkazu se dočtete mj. v příloze Orientace Lidových novin nebo v prosincovém čísle časopisu Dějiny a současnost. Blok textů věnovaných výše uvedenému výročí najdete také v prosincových Kontextech. Po novém roce se můžete těšit na speciální díl televizního pořadu Historie.cs věnovaný postavám Józefa Piłsudského a Tomáše Garrigua Masaryka.
wydarzenia z cyklu Samostatnost 1918 »