Newsletter
wersja do wydruku

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. „D.E.S.I.G.N."

1. 3. - 21. 5. 2017 całe Czechy
Instytut Polski w Pradze ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci od 6 do 17 lat.
Temat „D.E.S.I.G.N. Mój projekt funkcjonalnych  lub groteskowych sprzętów / przedmiotów  gospodarstwa domowego”, nawiązuje do książki D.E.S.I.G.N., którą stworzyli polscy graficy i plastycy Aleksandra Mizelińska i Daniel  Mizeliński, z tekstem Ewy Solarz.
 
Zachęcamy dzieci i młodzież do przesłania swoich prac/projektów/modeli inspirowanych wyznaczoną książką lub do stworzenia autorskiego/własnego pomysłu na projekt  sprzętu/przedmiotu  wyposażenia gospodarstwa domowego.
 
• Konkurs przebiega od 1. 3. 2017  do  30. 4. 2017
• Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I. – dla dzieci od 6 do 11 lat
Kategoria II. – dla młodzieży od 12 do 17 lat
 
- Maksymalna wielkość pracy to format A3. Technika wykonania pracy dowolna np. rysunek, obraz, fotografia, kolaż, model itd.
 
- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w ogrodach Ambasady RP  w Pradze, ul. Valdštejnská 8, Praga 1.
 
- Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.polskyinstitut.cz.
 
- Prace należy przesyłać na adres:
Polský institut v Praze,  Malé náměstí 1,  110 00 Praha 1
(kopertę prosimy opatrzyć hasłem: Konkurs plastyczny dla dzieci 2017).
 
- Prosimy nie zapomnieć o umieszczeniu na każdej z prac kategorii wiekowej, imienia i nazwiska autora, adresu (ewentualnie klasy i adresu szkoły), e-mail i/lub numeru telefonu.
 
- Regulamin konkursu do pobrania tutaj.
 
- Polecana książka:
D.E.S.I.G.N.
Domowy Elementarz Sprzętów i Gratów Niecodziennych
tekst: Ewa Solarz
ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Wydawnictwo: Dwie Siostry, 2010
Seria: S.E.R.I.A.