Newsletter
wersja do wydruku

Rok Josepha Conrada

V roce 2017 si připomínáme 160. výročí narození Josepha Conrada, významného prozaika polského původu, který svá zásadní díla napsal anglicky. Při této příležitosti polský sejm vyhlásil rok 2017 Rokem Josepha Conrada.
 
Józef Teodor Konrad Nałęcz Korzeniowski se narodil 3. prosince 1857 v Berdyčivě. Otec spisovatele zemřel v ruském vyhnanství, kam byl poslán za účast na přípravě proticarského povstání. Józef Korzeniowski se po smrti rodičů vydal do Marseille a stal se námořníkem, později se usadil v Anglii. Používal literární pseudonim Joseph Conrad. Mezi jeho nejznámější díla patří novela Srdce temnoty nebo román Lord Jim, přeložené také do češtiny - stejně jako mnoho jiných jeho klasických děl. Vstoupil do dějin polské, anglické i světové modernistické literatury spojením jazykové i vypravěčské vytříbenosti, neotřelých zápletek a zároveň velmi citlivým a neústupným kladením otázky po míře odpovědnosti a morální integrity jednotlivce.
 
Conrad reflektuje svět civilizace a politiky, ale i naše každodenní problémy a dilemata. Doufám, že Rok Conrada se stane základem pro výměnu zkušeností mezi vědci, literárními kritiky, sociology, historiky a umělci, abychom si znovu položili otázku, kým je pro nás Joseph Conrad, kým je tento spisovatel pro současnou Evropu a civilizaci.
Magdalena Gawin, Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky
 

Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší studentskou esej

18. 4. - 31. 7. 2017 ČR