Newsletter
wersja do wydruku

Samostatnost 1918

V roce 2018 nás čeká důležité výročí: sto let od vzniku samostatných a svobodných středoevropských států – Polska a Československa. Při této příležitosti bychom chtěli otevřít diskusi o významu tohoto data pro oba státy, společné historii a o tom, co oba národy v meziválečném období spojovalo i rozdělovalo, ať už v politické, kulturní nebo společenské rovině. Bude to také příležitost diskutovat o historických a kulturních fenomenach, které podmiňovaly vznik polské a české národní identity. Již letos zahajujeme vydavatelský cyklus, který by měl přiblížit méně známé události a osobnosti polských dějin a prohloubit znalost vzájemných česko(slovensko)-polských vztahů. V rámci projektu Samostatnost 1918 připravujeme různorodá setkání a akce věnované tomuto zásadnímu mezníku našich národních dějin. Rok 1918 byl výzvou: k němu směřovaly desítky let snahy polských i českých vlastenců, podoba meziválečných států pak ovlivnila osudy Polska a Československa ve 20. století.

Pánbíčkáři / odkud se vzal polský katolicismus?

15. - 16. 2. 2017 Ostrava - Centrum PANT, Čs. legií 22; Praha - Knihovna V. Havla, Ostrovní 13