Newsletter
wersja do wydruku

Česko-polská komiksová soutěž: Spolu v bublinách

1. 11. 2017 - 28. 2. 2018 ČR
Spolu v bublinách? Polský institut v Praze a České centrum ve Varšavě vyhlašují otevřenou soutěž na komiks inspirovaný historií našich sousedů. V roce 2018 vznikne polsko-česká komiksová výstava, kde se setkají nejlepší díla českých i polských autorů.
 
Termín odevzdání: 28. února 2018
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: květen 2018

 
PRAVIDLA PRO ČESKÉ ÚČASTNÍKY:
Zadání: 2 – 4 strany volnou technikou v českém jazyce
Téma: komiks inspirovaný polskými dějinami (výběr z navržených témat)
 
Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč
4. – 6. místo: Čestné uznání a věcné dary
 
Pořadí určí porota složená z českých odborníků a zástupců Polského institutu v Praze.
 
Přihlášení do soutěže: program.praga@instytutpolski.org
 
Ke stažení: TÉMATAPodrobná pravidla
 
wydarzenia z cyklu Samostatnost 1918 »